Gunnel Atlestam - Specialare

 

 

Avfalls- och andra miljöfrågor

Arbetet med personaltidningen har gett mig en unik inblick i avfalls- och återvinningsbranschen samt väckt mitt intresse för miljörågor ur ett övergripande perspektiv. År 2008 fick jag stipendium från Journalistfonden för en veckas vidareutbildning för journalister om klimathotet.


 

Jämställdhet och fackliga frågor

Jämställdhet, fred, solidaritet och miljö var huvudfrågor för tidskriften Vi Mänskor som jag var redaktör för på deltid under 90-talet. Bland annat bevakade jag FN:s internationella kvinnokonferens i Beijing 1995 för tidningens räkning.

Jag deltog även  på en uppföljning av konferensen i Havanna 1998. Detta var möjligt genom ett stipendium från Publicistklubben. Från den konferensen rapporterade jag bland annat i den finlandssvenska tidskriften Astra. Jag har också medverkat i den norska tidskriften Kvinner i tiden när det gäller jämställdhetsfrågor samt författat boken Arbete, Bröd, Fred - internationella kvinnodagens historia.

Även för SKTF:s dåvarande tidning i Göteborg I Stadens tjänst medverkade jag regelbundet med reportage om jämställdhet men också andra fackliga frågor.


 

Personaltidning och internkommunikation

Personaltidningen och utveckling av internkommunkation har stått i fokus för mig de senaste dryga tio åren. Jag har arbetat med att utveckling av personaltidning samt produktion  från idé till färdigt tryck. Samtidigt har också utveckling av  intranät, arbete för att minska interna informationsklyftor samt för att förbättra chefers kommunikation med mera funnits på min dagordning. Frågor som intresserar och engagerar mig.

Uppdraget som redaktör för nättidningen Redaktören, som ges ut av föreningen Rim ( Redaktörer interna medier) kräver att jag håller mig ajour när det gäller det journalistiska arbetets utveckling inom internkomunikationen inklusive anpassning till det nya medielandskapet.

 

 

 

 

 

 

Gunnel Atlestam © 2008  Uppdatering kommer att ske snart!

www.atlestam.se