http://www.andrehn-schiptjenko.com/wp/gunnel-wahlstrand/Välkommen till atlestam.se

webbplats för Gunnel Atlestam; journalist och författare och för Tropsa förlag

Borgerliga begravningar är ett exempel på ämne som jag har djupdykt i tillsammans med Lykke Backer. I juni 2011 kom boken Borgerlig begravning - att planera, genomföra och förrätta ut på Tre Böckers förlag. 

"Den här boken är enkel, vacker och fyller sitt syfte." (...)"Det är alltså en mycket praktisk bok, skriven i positiva ordalag..." (...)"Tonen är tilltalande osentimental."

Ur BTJ:s recension 

Lektör Birgitta Carlquist

Häftepos 11115262

 Läs mer om boken här under

 Borgerlig begravning och även på  www.begravningborgerlig.se

Kvinnohistoria

I februari 2015 kom SKV:s, Svenska Kvinnors Vänsterförbunds, jubileumsbok med 100 år av kamp för jämställdhet och fred. Bland annat återfinns här internationella kvinnodagens historia av Gunnel Atlestam.

En ny förening är nödvändig

Är en intressant antologi om bibliotekspolitik och föreningen BiS ( Bibliotek i samhälle) kamp  under 40 år 1969-2009. Jag är en av de medverkande skribenterna. Boken gavs ut 2009 av föreningen BiS

Drömmar om kollektivboende?

Ekobyboken Frihetsdrömmar, skaparglädje och vägar till ett hållbart samhälle finns nu i handel och på bibliotek!  Den har jag skrivit tillsammans med fem andra journalister och en fotograf; Marie Hedberg,som tagit bilderna och gjort lay-outen. Mer om boken finns att läsa på http://votumforlag.se/produkt/ekobyboken-frihetsdrommar-skapargladje-och-vagar-till-ett-hallbart-samhalle

 

Kontaktuppgifter

Gunnel Atlestam

e-post: gunnel(á)atlestam.se

telefon: 0708 454320

Tropsa förlag:


Förlaget gav 2013 ut Läckert - en illustrerad resa med minnen, favoritrecept och fakta. Med text av Gunnel Atlestam, Anna Birgitta Tisell har illustrerat och Lykke Backer Östman har formgivit.

___________________________

" Kolla Beatles när de äter fish and chips på youtube! Tipset hittar jag i Gunnel Atlestams Läckert (Tropsa förlag), en matresa light med bakgrundsfakta till de olika rätterna. (...)"

Från Göteborgs-Posten, John Brovik 

Läs mer om Läckert under Tropsa förlag

"Nyutkommen bok ger nyanserad och mångfascetterad bild av Sveriges ekobyar. (...)Läs boken om du är det minsta intresserad av kollektiva och miljöanpassade bolösningar."

Från recension på Ekobyggportalen


" ... faktafylld och med fina personliga berättelser."

Ur Btj:s recension av lektör Maria Benmalm


"... för den som drömmer om att leva miljövänligt och nära naturen finns det gott om inspiration att hämta i exemplen från bokens femton ekobyar."

Från recension i Journalisten

På gång 2019

Senvåren 2019 hoppas jag släppa boken: 

Konstnär, maka, mor - berättelsen om Ester Elvira Nilsson.

Den handlar om Ester Nilssons konstnärsskap, liv och kvinnors situation i samhället under hennes levnadsår.  En tanke är att också få till en konstutställning med hennes verk under hösten 2019.  

Läsarkom-mentar i bibliteks-katalog

På antikvariatet

Där och på bibliotek kan du hitta min första bok Arbete, Bröd, Fred. Historien om 8 mars, Internationella kvinnodagen, klasskamp och kvinnokamp.

Den gavs ut 1996 av föreningen Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Gunnel Atlestam:

Är intresserad av samhälls-, miljö- och kulturfrågor.

Skriver såväl faktartiklar som reportage, porträtt, kåserier och fackböcker. 

Gunnel Atlestam © 2015 uppdaterad jan 2018