Välkommen till atlestam.se

webbplats för Gunnel Atlestam; journalist och författare och redaktör för Tropsa förlag

Gunnel Atlestam:

Är intresserad av samhälls-, miljö- och kulturfrågor.

Skriver såväl faktartiklar som reportage, porträtt, kåserier och fackböcker. 

NYUTKOMMEN oktober 2019

Läs mer under fliken Tropsa förlag!

En presentation av en  hittills ganska okänd konstnär och samtidigt ett stycke kvinno- och samhällshistoria.

Ester Elvira Nilsson föddes 1887 i en arbetarbostad i Majorna. Som 3-åring tillbringade hon dagar med att stilla iaktta Carl Larsson och hans medhjälpare när de arbeta med en enorm väggmålning. En odyssé över den svenska kvinnans historia. Upplevelsen väckte konstnärsdrömmen.

Drygt 30 år gammal och tvåbarnsmor fick Ester äntligen möjlighet att utbilda sig på Valands konstskola. Sin första separatutställning hade hon vid 60 års ålder.

Vernissagedagen som först var den lyckligaste dagen i hennes liv slutade som den sorgligaste - yngste sonen omkom samma dag i en flygolycka.

Detta kom att prägla resten av Esters liv, som fylldes av tungsinne. Målandet var det som gav tröst och styrka. Vid 87 års ålder hade Ester sin andra separatutställning.


Exempel på Läsarkommentarer till  Konstnär, maka, mor ...
"En mycket välskriven och fin skildring av Esters liv; också en levande skildring av samhällets förändring, de livsvillkor som rådde. Tillsammans med den snygga layouten, en liten pärla."
"Den har berört och rört mig, men verkligen också berikat mig. Du har lyckats fånga ett livsöde med sådan omsorg och transparens"
"Alla som är intresserade av göteborgshistoria bör läsa denna utmärkta bok!"


TROPSA FÖRLAG

Förlaget gav 2013 ut Läckert - en illustrerad resa med minnen, favoritrecept och fakta. Med text av Gunnel Atlestam, Anna Birgitta Tisell har illustrerat och Lykke Backer Östman har formgivit.


" Kolla Beatles när de äter fish and chips på youtube! Tipset hittar jag i Gunnel Atlestams Läckert (Tropsa förlag), en matresa light med bakgrundsfakta till de olika rätterna. (...)"

Från Göteborgs-Posten, John Brovik 

Läs mer om Läckert under Tropsa förlag

Från Votum förlag:
Drömmar om kollektivboende?

Ekobyboken Frihetsdrömmar, skaparglädje och vägar till ett hållbart samhälle ger en intressant vägledning. Utgiven 2015 på Votum förlag 

 

Från Tre böcker förlag

Borgerliga begravning

 är ett ämne som jag har djupdykt i tillsammans med Lykke Backer. I juni 2011 kom boken Borgerlig begravning - att planera, genomföra och förrätta ut. 

 Läs mer om boken här under

 Borgerlig begravning 

En ny förening är nödvändig

Är en intressant antologi om bibliotekspolitik och föreningen BiS ( Bibliotek i samhälle) kamp  under 40 år 1969-2009. Jag är en av de medverkande skribenterna. Boken gavs ut 2009 av föreningen BiS

"Den här boken är enkel, vacker och fyller sitt syfte." (...)"Det är alltså en mycket praktisk bok, skriven i positiva ordalag..." (...)"Tonen är tilltalande osentimental."

Ur BTJ:s recension 

Lektör Birgitta Carlquist

Häftepos 11115262

På antikvariatet

Där och på bibliotek kan du hitta min första bok Arbete, Bröd, Fred. Historien om 8 mars, Internationella kvinnodagen, klasskamp och kvinnokamp.

Den gavs ut 1996 av föreningen Svenska Kvinnors Vänsterförbund

"Nyutkommen bok ger nyanserad och mångfascetterad bild av Sveriges ekobyar. (...)Läs boken om du är det minsta intresserad av kollektiva och miljöanpassade bolösningar."

Från recension på Ekobyggportalen


" ... faktafylld och med fina personliga berättelser."

Ur Btj:s recension av lektör Maria Benmalm


"... för den som drömmer om att leva miljövänligt och nära naturen finns det gott om inspiration att hämta i exemplen från bokens femton ekobyar."

Från recension i Journalisten

Läsarkommentar i bibliteks-katalog

Kvinnohistoria

I februari 2015 kom SKV:s, Svenska Kvinnors Vänsterförbunds, jubileumsbok med 100 år av kamp för jämställdhet och fred. Bland annat återfinns här internationella kvinnodagens historia av Gunnel Atlestam.

Gunnel Atlestam © 2015 uppdaterad OKTOBER 2019

Kontaktuppgifter

Gunnel Atlestam

e-post: gunnel(á)atlestam.se

telefon: 0708 454320