"Den här boken är enkel, vacker och fyller sitt syfte." (...)"Det är alltså en mycket praktisk bok, skriven i positiva ordalag..." (...)"Tonen är tilltalande osentimental."
Ur BTJ:s recension Lektör Birgitta Carlquist
Häftepos 11115262

 

 

Borgerlig begravning

                                            

                                          

En begravning - ett minne för livet

 

"En begravningsceremoni är ett minne för livet. Vi vill alla, trots allt, minnas den som något ljust och fint. Och ceremonin kan inte göras om - därför är planeringen av den så viktig."

 

Det är ett citat från inledningen till  boken "Borgerlig begravning - att planera, genomföra och förrätta", som jag skrivit tillsammans med frilansjournalisten Lykke Backer, utgiven på Tre Böcker 2011.

 

I boken förklarar vi händleseförloppet och ansvaret från det att en person avlidit till gravsättning. Fokus är den borgerliga begravningsceremonin som kännetecknas av frihet och möjlighet till ett mycket personligt avsked. 

Vi har intervjuat fem begravningsförrättare och en begravningsentreprenör som delger sina olika erfarenheter från borgerliga ceremonier. Vi har också med en personlig berättelse om att ordna en begravning, liksom tips på dikter och musik vid sidan om all fakta. 

I boken finns många bilder tagna av fotograf Erik Yngvesson och Lykke Backer och någon enstaka av mig själv och Ingrid Atlestam.

Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris  med flera nätsajter om du inte hittar den i din bokhandel.

Du kan också fråga efter den på ditt bibliotek!

 

Tre Böcker 2011 
ISBN:  9789170297069
Dansk band, 80 sidor.

 

Läs mer på www.begravningborgerlig.se

 

 

 

Gunnel Atlestam © 2008 uppdaterad 2011

www.atlestam.se