Gunnel Atlestam - Verksamhet

 

Frilansskribent, Redaktör, Författare

 

OBS! Sidan ska uppdateras ...

 

År 2009 var mitt första år av en andra period som frilans, efter att under 12 år ha arbetat som redaktör och ansvarig utgivare på en personaltidning på heltid. Jag började då arbeta som såväl frilansskribent som redaktör, lite senare också som författare. 

 

Mellan 2009 och halvårsskiftet 2012 var jag redaktör och ansvarig utgivare för föreningen Redaktörer interna mediers (Rim) nättidning Redaktören. Den enda tidning i Sverige som då bevakade och skrev om allt som är aktuellt när det gäller journalistik och interna kanaler för företag, förvaltningar, myndigheter och organisationer. (Sedan jag avsa mig uppdraget är tidningen nerlagd och ersatt med www.rim.se)

 

 

Som frilansskribent har jag arbetat för flera förvaltningar inom Göteborgs kommun, främst miljöförvaltningen. Bland annat skrev jag de första åren regelbundet för dåvarande nättidningen GöteborgsEko som speglade miljöarbetet i kommunen. I facktidskriften Svensk Fiskhandel har jag under flera år skrivit om livsmedelshygien. Har även gjort texten till en presentationsbroschyr över Miljöförvaltningen samt en översättning från engelska till svenska av en broschyr om kustsamhällen och havsmiljö, m.m.

Det har också blivit ett flertal reportage för Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen.

Och några mer kåserande artiklar med nyhetsvärde för Göteborgs-Postens Världens gång bland annat.

 

 

Tillsammans med journalisten Lykke Backer började jag under 2010 arbetat med en handbok för borgerliga begravningar. Boken Borgerlig begravning - att planera, genomföra och förrätta kom ut i juni 2011 på Tre böckers förlag. Läs mer under Borgerlig begravning

 

År 2009 var jag medförfattare till boken En ny förändring är nödvändig utgiven av föreningen Bis (bibliotek i samhälle). Den handlar om föreningens 40-åriga historia.

 

I mars 2013 kom Läckert - en illustrerad resa med minnen, favoritrecept och fakta ut på Tropsa förlag. Jag har skrivit texten och är redaktör. Anna Birgitta Tisell har illustrerat. Läs mer under Tropsa förlag.

 

Under en tidigare frilansperiod, 1996, skrev jag boken Arbete, Bröd, Fred om Internationella kvinnodagens historia, utgiven av Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Atlestam © 2008 Uppdatering juni 2011

www.atlestam.se