Gunnel Atlestam - om mig

 

 

Karaktärsdrag

 

Professionell  Nyfiken  Pålitlig

 

 

Privat

 

Jag är född  i den då blomstrande industristaden Motala år 1949. Här fanns Luxor, Elektrolux och CTV (Centrala torpedverkstaden) med mera. Farligast i min värld då var Snushasses hästar som slet sig nästan varje dag...

Är uppvuxen vid Vätterns strand i stadsdelen Råssnäs, tre kilometer utanför centrum med naturintresserade och politiskt aktiva föräldrar och många syskon. 

Varje sommar tillbringade jag hos mina finlandssvenska morföräldrar i såväl Helsingfors som på den finska landsbygden. Där lärde jag mig från barnsben att skriva interntidning. Familjen hade en egen. 

Det blev också många resor till farmor och farfar i Göteborg, så jag fick tidigt lära mig att se storstadens ljus förutom landsbygd, småstad och grannlandet i öster.

Genom äktenskap har jag adopterat England som ett tredje hemland. Och genom min svåger har jag nästan fått ett fjärde - Mauritius.

Min bakgrund har varit en grogrund för mitt intresse för och nyfikenhet på människor och olika kulturer samt samhällsfrågor. Det har varit och är ett bra redskap i yrkeslivet. Genom sönerna har jag dessutom fått en ovärderlig inblick i datateknikens utveckling och skolans värld med mera.

Så jag har med åren vidgat mina vyer och är medveten om större hot än Snushasses hästar.

 

Utbildning

 

År 1969 flyttade jag till Göteborg och började studera vid Universitetet. Först en filkand i i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, med sociologi som huvudämne och statskunskap, statistik, psykologi, informationsteknik som komplement. Senare blev det också praktisk svenska och år 1990/91 den ettåriga journalistutbildningen.

 

Har under alla år gått kortare kurser för att ständigt utvecklas inom fackområdet, bland annat photo-shop, in-design, internkommunikation, I en ny tid, klimathotet - vidareutbildning för journalister.

 

 

Arbetslivet

 

Arbetslivet började med att som 15-åring bädda sängar på Fackliga Centralorganisationernas sommarhem i Motala ...

 

Under drygt 15 år, innan jag gick journalistutbildningen, arbetade jag med planeringsfrågor inom sjukvård, skola och en stadsdelsnämnds ansvarsområden inom Göteborgs kommun.

 

Alltsedan 1990 har jag arbetat som journalist. Har varit frilans 91-97 med mycket varierande uppdrag från Kamratposten till affärstidningar. (Skrev bland annat tidigt om internets kommande utveckling och fick förvånade redaktörer att undra vad jag pratade om ...) 

Har också varit redaktör för kulturtidskriften - Vi Människor under några år.

 

1997 började jag på heltid som redaktör och ansvarig utgivare för personaltidningen på Renova AB. Anställningen där innebar även uppdrag att arbeta med utveckling av intranätet och chefers kommunikation med mera. 

 

2009 återgick jag till att frilans på heltid, bland annat med uppdrag som redaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen Redaktören. Skrev mycket med fokus på miljö. Författade en faktabok om borgerliga begravningar och en bok om resor och recept. Mer om min verksamhet finns att läsa under avsnittet Verksamhet.

 

 

Stipendier

 

Bland annat genom Stipendium från Augusta Tonnings fond blev det möjligt att för mig bevaka FN:s internationella kvinnokonferens i Kina 1995.

 

Och genom stipendium från Publicistklubben fick jag möjlighet att följa en uppföljningskonferens på Kuba 1998.

 

Stipendium från Journalistfonden för att gå den veckolånga internatkursen I en ny tid, klimathotet - vidareutbildning för journalister 2009.

 

Stipendium från Svea Bredahls fond, som förvaltas av kulturförvaltningen i Göteborg för att arbeta med boken En ny förändring är nödvändig. 2010. 

 

Stipendium från Journlistförbundet 2012 - två veckors vistelse i Italien.

 

Stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse för arkivforskning för bokprojekt. "Ester Nilsson, 1887-1976, en konstnär i skymundan".

 

 

Branschorganisationer

 

Jag är medlem i branschorganisationerna Rim(Redaktörer interna medier), Pennskaftet och Publicistklubben samt Journalistförbundet. 

 

 

Kuriosa

 

Under några år fanns jag med i Who is who in the world ( tills jag sa ifrån) Hur jag hamnade där vet jag inte. Inte heller hur jag hamnade på scenen bland hedersgästerna och med Fidel Castro på Karl Marx teater i Havanna på kvinnokonferensen 1998 ... mer om det sistnämnda finns att läsa i boken Läckert.

 

 

Gunnel Atlestam © 2008

www.atlestam.se